კომპანია «ფარკონი» აწარმოებს 100%-ით ნატურალურ პროდუქციას ველური ნედლეულისგან, რომელიც არ შეიცავს დანამატებს, გემოს გამაძლიერებლებსა და უცხო მინარევებს.

სამკურნალო მცენარეული
ნედლეული

სამკურნალო, ველური, მცენარეული ნედლეული გროვდება საქართველოს ტერიტორიაზე და მას ძლიერი სამკურნალო თვისებები გააჩნია. საქართველოს უნიკალური კლიმატი და ბუნებრივი პირობების მრავალფეროვნება ჭეშმარიტ განსაკუთრებულობას სძენს სამკურნალო მცენარეულ ნედლეულს.
ამ ყველაფერმა კი საშუალება მოგვცა შეგვექმნა ჩვენი პროდუქციის ხაზი.

No. Latin Georgian English Russian
1 Rosa canina, carpus ასკილი, ნაყოფი Dog rose, fruit Шиповник, плоды
2 Hedera helix, folium სურო, ფოთოლი Englisn ivy, leaf Плющ обыкновенный, лист
3 Primula veris, rhizoma ფურისულა, ფესვი Cowslip primrose, root Первоцвет, корень
4 Vaccinium myrtillus, carpus მოცვი, ნაყოფი Bilberry, fruit Черника, плоды
5 Laurus Nobilis, folium დაფნა, ფოთოლი Bay leaf Лавровый лист
6 Helleborus caucasicus, radix ხარისძირა, ფესვი Caucasian hellebore, root Морозник кавказский, корень
7 Malus sylvestris, fructus მაჟალო ვაშლი Codlin, fruits Яблоко дикое, плоды
8 Rubus fruticosus, folium მაყვალი, ფოთოლი Blackberry, leaf Ежевика, лист
9 Rubus fruticosus, fructus მაყვალი, ნაყოფი Blackberry, fruits Ежевика, плоды
10 Alchemilla vulgaris, herba მარმუჭი, ბალახი Lady’s Mantle, herb Манжеткаобыкновенная, трава
11 Senecio rhombifolius, herba ხარისშუბლა,ბალახი Ragworts, herb Крестовникромболистный, трава
12 Senecio rhombifolius, radix ხარისშუბლა, ფესვი Ragworts, root Крестовник ромболистный, корень
13 Trigonella caerulea, semen უცხო სუნელი, თესლი Blue fenugreek, seeds Пажитник голубой, семена
14 Rhododendron, folium დეკა, ფოთოლი Rhododendron, leaf Рододендрон, лист
15 Prunus laurocerasu, fructus წყავი, ნაყოფი Bay cherry fruits Лавровишня, ягоды
16 Sambucus ebulus, fructus დიდგულა, ნაყოფი Dwarf elder, fruits Бузина вонючая, плоды
17 Centaurium umbellatum, herba ასისთავა, ბალახი Common centaury, herb Золототысячникмалый, трава
18 Eucalyptus viminalis, folium ევკალიპტი, ფოთოლი Manna Gum, leaf Эвкалипт, лист
19 Hypericum perforatum herba კრაზანა, ბალახი St.John’s wort herb Зверобой, трава
20 Crataegus monogyna, carpus კუნელი (ნაყოფი) Common hawthorn, fruit Боярышник, плоды
21 Plantago major, folium მრავალძარღვა, ფოთოლი Plantain leaves Подорожник, лист
22 Helichrysum arenarium, flos უკვდავა, ყვავილი Dwarf Everlast, flowers Бессмертник, цвет
23 Glycyrrhiza glabra, rhizoma ძირტკბილა, ფესვები Liquorice, roots Солодка голая корни
24 Urtica dioica folium ჭინჭარი (ფოთოლი) Nettle leaf Крапива, трава
25 Hippophae rhamnoides, carpus ქაცვი, ნაყოფი Sea buckthorn, fruit Облепиха, пллоды
26 Hippophae rhamnoides, folium ქაცვი, ფოთოლი Sea buckthorn, leaf Облепиха, лист

სანელებლები და სუნელები

ქართული სანელებლები გამოირჩევა განსაკუღებული არომატით, საოცარი გემოთი და ძალზე სასარგებლოა. ქართულმა სამზარეულომ სწორედ ამ სანელებლების წყალობით გაითქვა სახელი მთელ მსოფლიოში.

No. Georgian English Russian
1 დაფნის ფოთოლი Bay leaf Лавровый лист
2 ძირა Caraway, fruits Тмин
3 ქინძი (დაფქული) Coriander powder Кориандр молотый
4 ბორშის საკმაზი Seasoning for borshch Приправа для борща
5 საკმაზი კორეული სტაფიოსათვის Seasoning for Korean carrot salad Приправа для корейской моркови
6 ხორცის სუპის საკმაზი Seasoning for meat soup Приправа для мясного супа
7 ფლავის საკმაზი Seasoning for pilaf Приправа для плова
8 თევზი საკმაზი Seasoning for fish Приправа для рыбы
9 ხარჩოს საკმაზი Seasonings for kharcho Приправа для харчо
10 მწვადის საკმაზი Seasoning for shashlik Приправа для шашлыка
11 უცხო სუნელი (დაფქული) Seasoning blue fenugreek powder Пряность уцхо сунели молотая
12 უნივერსალური საკმაზი პირველი და მეორე კერძებისათვის General-purpose seasoning for first and second dishes Универсальная приправа для первых и вторых блюд

კომპანია «ფარკონი» აწარმოებს პროდუქციას საკუთარი სავაჭრო ნიშნებით:

«ფარკონი»
(სამკურნალო ბალახეული,
ტყის კენკრა)

«ხომლი»
(სანელებლები)

«ქართული დაფნა»
(დაფნის ფოთოლი)