სინამაქის ფოთოლი

შავბალახას ბალახი

ვარდკაჭაჭას ბალახი

გვირილას ყვავილი

კატაბალახას ფესვები და ფესურები

ასკილის ნაყოფი

წნელისებური ევკალიპტის ფოთოლი

დათვისკენკრას ფოთოლი

კულმუხოს ფესვი

გულყვითელას ყვავილები

კოთხუჯის ფესვები

ქრისტესისხლას ბალახი

ძირტკბილას ფესვები

აბზინდა ბალახი

პოლ–პოლა

მოცვი ხმელი ნაყოფი

სიმინდის უვლაში

ღრუბელა ბადიაგა

არყის ხის კვირტები

ფახმანდუკის ბალახი

კრაზანას ბალახი

ორკბილას ბალახი

თავშავა ბალახი

ოროვანდის ფესვი

ჭინჭრის ფოთოლი

თირკმლის ჩაის ფოთლები

მრავალძარღვას ფოთოლი

ვირისტერფას ფოთოლი

ხეჭრელის ქერქი

შვიტას ბალახი

სელის თესლი

კუნელი ნაყოფი

პიტნის ფოთოლი

სალბის ფოთოლი

წითელი მოცვის ფოთოლი

ცაცხვის ყვავილი

მუხის ქერქი

მატიტელას ბალახი

უკვდავას
ყვავილი