«ფარკონი» – ერთ-ერთი მოწინავე კომპანიაა საქართველოში, რომელიც აწარმოებს სერტიფიცირებულ პროდუქციას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
კომპანია მკაცრად იცავს ეროვნულ და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნებს და ასევე ევროპულ ფარმაკოპეას.

ISO 22000:2005

Organic production