იმუნოფიტოლი

შემადგენლობა: ანწლის ყვავილი (sambuci flores) 1 წილი, ორტოსიფონი მტვრიანიანი (orthosiphonis staminei folia) 1 წილი, სიმინდის ულვაში (zeae maydis styli cum stigmatis) 1 წილი, ოროვანდის ფესურა (arctium lappa rhizoma) 1 წილი, ევკალიპტის ფოთოლი (eucalipti folia) 1 წილი, წიწმატურას ბალახი (capsella bursa-pastoris herba) 1 წილი, გვირილას ყვავილი (chamomillae recutita flores) 1 წილი, მატიტელას ბალახი (polygoni avicularis herba) 1 წილი, დათვის კენკრას ფოთოლი (uva ursi folia) 1 წილი, შვიტას ბალახი (equiseti arvensis herba) 1 წილი, ორკბილას ბალახი (bidens tripartita herba) 1 წილი, პოლ-პოლას ბალახი (aervae lanatae herba) 1 წილი.

$1.00

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on twitter
Share on email