იმუნოფიტოლი

შემადგენლობა: მეწამულისფერი ექინაცეას ფესვი (echinaceae purpureae radices) 0,5 წილი, ლევზეას ფესვი (rhaponticum carthamoides radices) 0,5 წილი, ასკილის ნაყოფი (rosae fructus) 1 წილი, ბაბუაწვერას ფესვი (taraxaci radices) 1 წილი, კოლმუხოს ფესვი 1 წილი, ძირტკბილას ფესვი (glycyrrhizae radices) 0,5 წილი, კოთხუჯის ფესვი (calami rhizomata) 0,5 წილი, ვარდკაჭაჭას ფესვი (cychorii intybi radices) 1 წილი, კვიპროსის (ივან-ჩაის) ფოთოლი (chamerion angustifolium folium) 0,5 წილი, (სასაპარელის) ეკალღიჭის ფესვი (smilax officinalis radices) 0,5 წილი.

$1.00

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on twitter
Share on email