ჰეპატოფიტოლი

შემადგენლობა: უკვდავას ყვავილი (helichrysum arenarium flores) 1 წილი, ვარდკაჭაჭას ფესვი (cychorii intybi radices) 1 წილი, ყვითელგულას ყვავილი (calendulae flores) 1 წილი, ჭინჭრის ფოთოლი (urticae folia) 1 წილი, ბაბუაწვერას ფესვი (taraxaci radices) 1 წილი, ბაყაყურას ნაყოფი (silybi mariani fructus) 1 წილი, სიმინდის ულვაში (zeae maydis stigmatis) 1 წილი, სააფთიაქო ბირკავას ბალახი (agrimoniae eupatoriae herba) 1 წილი, ასკილის ნაყოფი (rosae fructus) 1 წილი.

$1.00

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on twitter
Share on email