გასტროფიტოლი

შემადგენლობა: კოთხუჯის ფესურა (calami rhizomata) 1 წილი, ტუხტის ფესვი (althaeae radices) 1 წილი, უკვდავას ყვავილი (helichrysum arenarium flores) 1 წილი, ანწლის ყვავილი (sambuci flores) 1 წილი, კრაზანას ბალახი (hyperici herba) 1 წილი, გულყვითელას ყვავილი (calendulae flores) 1 წილი, ჭინჭრის ფოთოლი (urticae folia) 1 წილი, პიტნის ფოთოლი (menthae folia) 1 წილი, კატაბალახას ფესვი და ფესურა (valerianae rhizome cum radicibus) 1 წილი, გვირილას ყვავილი (chamomillae recutita flores) 1 წილი, ასისთავას ბალახი (centaurii herba) 1 წილი, სალბის ფოთოლი (salvia officinalis folium) 1 წილი, ასკილის ნაყოფი (rosae fructus) 1 წილი, ძირტკბილას ფესვი (glycyrrhizae radices) 1 წილი, კვლიავის თესლი (сarum carvi carpus) 1 წილი.

$1.00

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on twitter
Share on email