სამკურნალო ბალახები | Farconi Ltd

სინამაქის ფოთოლი

შავბალახას ბალახი

ვარდკაჭაჭას ბალახი

გვირილას ყვავილი

კატაბალახას ფესვები და ფესურები

ასკილის ნაყოფი

წნელისებური ევკალიპტის ფოთოლი

დათვისკენკრას ფოთოლი

კულმუხოს ფესვი

გულყვითელას ყვავილები

კოთხუჯის ფესვები

ქრისტესისხლას ბალახი

ძირტკბილას ფესვები

აბზინდა ბალახი

პოლ–პოლა

მოცვი ხმელი ნაყოფი

სიმინდის უვლაში

ღრუბელა ბადიაგა

არყის ხის კვირტები

ფახმანდუკის ბალახი

კრაზანას ბალახი

ორკბილას ბალახი

თავშავა ბალახი

ოროვანდის ფესვი

ჭინჭრის ფოთოლი

თირკმლის ჩაის ფოთლები

მრავალძარღვას ფოთოლი

ვირისტერფას ფოთოლი

ხეჭრელის ქერქი

შვიტას ბალახი

სელის თესლი

კუნელი ნაყოფი

პიტნის ფოთოლი

სალბის ფოთოლი

წითელი მოცვის ფოთოლი

ცაცხვის ყვავილი

მუხის ქერქი

მატიტელას ბალახი

უკვდავას
ყვავილი